Atelier de Haan
Maja de Haan

Fotoalbum van glas-in-lood ramen, monumentaal

 foto's: C leur

PKN gemeente " De open kring ", Zwolle (Stadshagen)          titel: "Vuur en Water"  

          

“Vuur en water”, een onderwerp vol symboliek.

De bijbel en de liederen die wij zingen in de kerk staan vol verwijzingen naar “vuur en water”.

Zonder beiden kunnen wij niet leven. Het water wast, zuivert en voedt ons. Het vuur verlicht, verwarmt en bezielt ons.

 Het raam betekent voor mij een symbool van leven met God.

Het leven is soms rustig en kalm en dan weer zeer dynamisch. Dan lijkt het wel of je er geen grip meer op kunt krijgen en de “waaroms” overspoelen je. Duisternis alom, gesymboliseerd door de paarse wolk.

 Het leven is voor mij als de golfbeweging van de zee. Soms adembenemend mooi en soms bedreigend, beklemmend en angstig.

 Het vuur is het symbool van de aanwezigheid van God. Het heeft de vorm van een kruis gekregen.

 Een raam voor een kerk, een raam met een betekenis.

 “Vuur en water”.

Een zee van botsende golven, een duistere wolk en loeiende vlammen, tot een kruis gevormd, als een lichtend vuur. Een raam over het leven met God. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PKN gemeente Bergeijk titels: 

 

 

1."Eens als de bazuinen klinken"

2."Door het lijden heen"

3."Mens van God waar zijt gij, 

4."Geloven in delen"

De ramen 1 en 2 heb ik ontworpen en gemaakt. Raam 3 heb ik ontworpen en is gemaakt door Albert van der Berk. Raam 4 is in het ontwerpstadium. 1. "Eens als de bazuinen klinken".

Het raam is opgebouwd uit symbolische voorstellingen die geïnspireerd zijn op het bijbelboek Openbaringen en het lied “Eens als de bazuinen klinken”

Het is in 4 delen ingedeeld: WATER, LAND, LUCHT en LICHT. Dit zijn voorwaarden om te kunnen leven. 

Door alles heen staat het kruis, het teken van het lijden. Daarboven het oog van God, in de vorm van een vis, Ichthus in het Grieks, samen de voorletters van de naam Christus. De bazuinen zijn de aankondigers van het koninkrijk van God,van de nieuwe tijd.

De nieuwe stad op de berg is het teken van vernieuwing, stralend van licht vanuit twee zevenarmige kandelaren, overspannen door de regenboog,

teken van hoop. De gele gelijkzijdige driehoek, bron van het licht, is het symbool van de drie-enigheid : Vader, Zoon en Heilige Geest.

De gevleugelden, duiven of engelen, zijn de boodschappers van vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping. 


2. " Door het lijden heen".

We worden zo vaak geconfronteerd met geweld, agressie, verdriet en lijden, met signalen uit een verrotte wereld.

We raken ontmoedigd en voelen ons machteloos. Verdriet en lijden kan zo groot zijn dat je het gevoel hebt er aan onder door te gaan.

Dat lijden wordt in het raam gesymboliseerd door een ineengedoken knielende mens.

Onder de donkere aardkorst, rood gekleurd door het zinloos verspilde bloed van vele onschuldigen, ligt de mens gevangen. Deze mens is gemaakt van glas waar je doorheen kunt kijken, dat symboliseert dat je verder kunt kijken dan verdriet, ook al sta je er midden in. Je hoeft niet aan je verdriet ten onder te gaan.

Boven de mens de bol van licht. De bol is het symbool voor volmaaktheid en oneindigheid en verwijst naar het goddelijke.

Vanuit de bol twee lichtstralen die de mens aanraken en omvatten, als teken dat het lijden overwonnen kan worden.

Andere tekenen van hoop zijn de regenboog, de barsten in de aarde, de vallende kruisen.

In de bol zie je de dragers van het licht. Zij zijn door het lijden heen gegaan en beelden dansend blijheid en bevrijding uit. Zij weten dat alle verschrikkingen en pijn voorbij gaan. In een wereld van pijn bestaan en in geluk leven. 


3. "Mens van God waar zijt gij?".

Dit raam is gebaseerd op het bijbelboek Genesis.

 Centraal in het raam staan twee mensfiguren, mens en medemens, verweven en omarmd door een engelfiguur en een boom. Ze staan in de hof van Eden, het paradijs. Een wereld zoals God het bedoeld heeft.  

De boom der kennis van goed en kwaad is de metafoor van verleiding en beproeving. De slang is de verwoorder van die verleiding. De engel is de boodschapper, de bewaker en bewaarder. Het ei in de top van het raam is het symbool van het leven. De duiven zijn de vredebrengers.

Boom, mens en engel, vertegenwoordigers van natuur en God, zijn met elkaar verbonden.

Pas als de mens erin slaagt om in harmonie met zichzelf, de medemens, de natuur en God te leven zal zij/hij antwoord geven en zich niet meer verstoppen.

 

4. "Geloven in delen".

De inspiratie voor dit raam vond ik in het thema van de diaconie “Geloven in delen”. Tijdens een preek van ds.Henk Haandrikman, die ik in deze periode hoorde, werd ik zeer geboeid en wist ik ineens hoe ik het raam vorm ging geven. Inspiratie. Enkele citaten uit zijn preek: 

'Dat het genoeg was, waar dat jongetje mee aan kwam zetten, die 5 broden en 2 vissen, dat het genoeg was voor al die mensen……..

“Wij zijn bang voor: te weinig, niet genoeg, er is geen beginnen aan: Zo'n honger naar brood, naar geluk, naar vrijheid, naar waarheid. Wat hebben we te geven? Als we naar de nood om ons heen kijken, is dat nooit genoeg”. “Maar we hebben allemaal een verborgen voorraad brood bij ons”.

Soms willen we dat niet delen of, en dat komt veel voor: we geloven dat we niet genoeg hebben.

“Dit verhaal uit Johannes 6 is een verhaal over vertrouwen, over vertrouwend leven dat het voldoende is, meer dan voldoende”.

“Durf te geven wat je hebt, hoe weinig het ook is, ook al vind je het zelf niets voorstellen. Als je het gaat wagen om het te doen, gebeurt telkens dat wonder dat wij zoveel kunnen geven dat we het van te voren niet voor mogelijk hadden gehouden. Ook al stop je dat brood nu ver weg. Kun je er niet toekomen om het nu te delen. Begrijpelijk. Dan wordt er van boven toch brood gegeven. Een heel klein stukje en zelfs ook levensvreugde, en een heel klein slokje, om ons er aan te herinneren, aan dat verhaal van breken en delen en zegenen waaruit blijkt dat er genoeg is”.

“Zo heeft iedereen verborgen brood bij zich”.

“Van bijna alles geldt: als je het deelt wordt het minder maar er zijn ook zaken die wanneer je ze deelt, meer worden: geloof, hoop, liefde, vertrouwen.”

 Centraal in het raam staat DE MENS.

In zijn/haar buik, de plaats waar nieuw leven ontstaat, het verborgen brood van waaruit hij/zij mag delen en al die vragende handen mag vullen.

De vragende handen die oprijzen uit de wereldzee. Zij vragen ons om te delen van dat wat wij hebben, ook al is het verborgen en naar ons idee veel te weinig.

Achter DE MENS een kruis, dat verwijst naar geloven en vertrouwen hebben dat het wel goed komt.

Ook de regenboog, het teken van hoop, heeft een plek in het raam gekregen.

Bovenin twee vissen die een hartvorm omsluiten. 

Wanneer je deelt vanuit de verborgenheid wordt het niet minder maar meer: Geloof, hoop, liefde en vertrouwen.


Glas-in-lood ramen

overigen

Glasobjecten
foto: studiocd